Till senaste kommentaren

Övergripande funktion BL Skatt i kombination med BL Administration

Hej, som nybliven BL-Skattare har jag ännu inte förstått / fått / hittat en tydlig bild av hur BL-Skatt (BLS) fungerar tillsammans med BL Administration (BLA). Det senare använder jag för bokföring av två enskilda firmor vars ägare tillsammans utgör delägarna i ett handelsbolag. Således krävs näringslivsbilagor till två privata deklarationer samt krävs en fullständig deklaration för handelsbolaget. Kan man koppla ihop respektive person/företag med sig själv i BLA och BLS, så att privatdeklarationernas näringsverksamhetsdelar respektive handelsbolagets deklaration "i princip är färdiga" efter respektive bokslut, eller t.o.m. som löpande underlag för en ev. preliminärdeklaration? Eller räcker sie-export av skatterapporterna och företagsgrunddata i BLA som tillräckligt underlag för BLS? Kort sagt - vad måste man göra själv avseende de företagsrelaterade deklarationsdelarna utöver export av BLA:s rapporter / data till BLS?

Kommentarer

 • Hejsan!

  När det gäller handelsbolag så räcker det att du gör en SIE-export från BL Administration. Den filen importerar du sedan i handelsbolagets inkomstdeklaration så du får in bolagets tillgångar, skulder, intäkter och kostnader på blankett R4. Skattemässiga justeringar görs på blankett INK4S (vi kallar den kort för S4 i BL Skatt) och dit kommer vid SIE-importen sådana ej avdragsgilla kostnader/skattefria intäkter som bokförts och som har en korrekt SRU2-kod. Eventuellt övriga justeringar fyller du i manuellt på INK4S. Har du exempelvis något underlag för löneskatt för anställda kan du använda beräkningsbilaga BLS så förs den siffran automatiskt över till INK4. Inkomstfördelningen och hur mycket varje delägare gjort i tillskott/uttag fyller du i på blankett 4DU.

  Sedan kan du koppla ihop delägarnas deklarationer med handelsbolagets deklaration och då med autmatik få över delägarens andel av överskott/underkott samt tillskott/uttag. Detta gör du på respektive delägares blankett N3A. Du har en funktionsknapp där som heter "Hämta från HB".
  Marie Support
 • Tack för tydligt, positivt och snabbt svar! Toppen!

  Som nybliven BL-Skattare drar jag mig inte för två följdfrågor:
  - Vad menas med "som bokförts och har en korrekt SRU2-kod"; hur skall jag veta, att det jag bokfört som t.ex. ej avdragsgill representation i BLA har en SRU2-kod och att den är korrekt?
  - Kan man i HB:s grunddata i BLA lägga in resp delägare och avtalad fördelning av överskottet så att systemet automatiskt fyller i detta på blankett 4DU? Respektive delägares andel av det egna kapitalet ligger redan bokfört i BLA, men det förs alltså inte över till 4DU?
 • Hej igen!
  - Följer du BAS-kontoplanen och har lagt upp kontot i BL Administration, då har du säkerligen fått korrekt SRU2-kod. Har du importerat dina saldon från ett annat bokföringsprogram är det inte säkert att de har haft stöd för två SRU-koder och då har du inte fått med det vid SIE-importen till BL Administration. Du kan i BL Administration under Upplägg kontoplan välja att importera SRU-koder och på så vis uppdatera i efterhand.  

  - Vi har ingen funktion för att få in detta på delägarnas respektive rader på blankett 4DU. Det kan ju vara så att det skattemässiga resultatet som ska fördelas är annorlunda än det bokförda resultatet som fördelats under Eget kapital kontona. Detta kan bero på exempelvis ej avdragsgill representation som återläggs på blankett INK4S. Däremot så har vi deklarationskontroller som varnar om skattemässigt resultat samt tillskott/uttag inte har fördelats korrekt på blankett 4DU.
  Marie Support
 • Tackar. Dimman skingrad. Klart för avgång. Hör av mig vid ev. grundstötning.

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter