Till senaste kommentaren

Löneskatt på tjänstepensionspremier över 35% el 10 pbb

Hej,
Jag undrar hur man bokför den del som överstiger 10 pbb av inbetald tjänstepension?

Vi har har en anställd som kommer över gränsen på 35% el 10 pbb.
Jag tar upp den överskjutna delen tjänstepension som ej avdragsgill kostnad i skatteberäkningen MEN hur gör jag med löneskatten på detta överskjutande belopp??
Är denna avdragsgill?

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter