Avslut av Handelsbolag

Bolaget är avregistrerat 14-12-15 av såväl SKV som Bolagsverket.
Vid bokslutet 14-12-31 finns en momsfordran på 1 775 kr och på bankkontot finns 61 000 kr.
Momsfordran återficks 15-02-16.
Sedan 10 år tillbaka finns endast en aktiv bolagsman. På denne har alla insättningar, uttag och resultat redovisats.
Ska jag vid bokslutet "nolla" konto 1650 resp. 1930 och bokföra beloppen 1 775 och 61 000 som eget uttag?

Kommentarer

  • Hejsan!

    Ja det är helt korrekt. Bokför det som eget uttag. Det är ju det det blir. Det som finns kvar på bankkontot och det som återfås i momsfordran kommer ju den aktive delägaren att ta ut. Så detta ska ju påverka den justerade anskaffningsutgiften som du tar upp då du avslutar med en K15A i deklarationen.

    Marie Isidorsson Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter