Till senaste kommentaren

Avsättning till periodiseringsfond

Återföring från periodiseringsfond från tidigare beskattningsår räknas ju upp p g a den sänkta bolagsskatten. Får/skall detta uppräkningsbelopp ingå i underlaget för avsättning till ny periodiseringsfond. Hitttar ingen rad för detta i bilagan BPFAB.

Kommentarer

  • Hej Hans
    Uppräkningen får ingå i ny avsättning till periodiseringsfond. Det finns ingen egen ruta för detta på BPFAB, så lägg in uppskrivningen i rutan Övriga justeringar.

    Olle Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter