Till senaste kommentaren

avsättning för framtida skogsvårdåtgärder

är det ok att jag på NE sid 2 R13 återbokar från tidigare gjord avsättning på sid 1 B12 när
det gäller nu genomförda skogsåtgärder?
jag vill boka bort hela summan medan årets arbete är bokfört och inte uppgår till hela det avsatta beloppet.

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter