Till senaste kommentaren

Avdragsgilla personalkostnader INK3R

Jag deklarerar för en stiftelse med blankett INK3R. Vilka personalkostnader får jag ta upp i kolumnen "Belopp som ska dras av vid beskattningen"?

Kommentarer

  • Hej,

    Alla personalkostnader som hör till den skattepliktiga verksamheten ska tas med här, så har stiftelsen helt och hållet skattepliktig verksamhet ska hela personalkostnaden tas med.
    Ulf Support

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter