Till senaste kommentaren

Är fastighetsregleringskostnad avdragsgill i näringsverksamhet vid köp av skogsmark?

Eller behandlas fastighetsregleringskostnaden vid tilläggsköp av skog lika med lagfartskostnader?

Kommentarer

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

För att kommentera måste du ha ett supportavtal. Ange kunduppgifter